Tìm kiếm địa điểm, khu vực...
Tìm kiếm địa điểm, khu vực

Bán Đất nền, dự án

Có 4 bất động sản
Bán đất xã XUYÊN MỘC, huyện XUYÊN MỘC, tỉnh BÀ RỊA_ VŨNG TÀU
Bán đất xã XUYÊN MỘC, huyện XUYÊN MỘC, tỉnh BÀ RỊA_ VŨNG TÀU
Bán đất xã XUYÊN MỘC, huyện XUYÊN MỘC, tỉnh BÀ RỊA_ VŨNG TÀU
Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
8 tỷ ·840 m2
Bán đất xã XUYÊN MỘC, huyện XUYÊN MỘC, tỉnh BÀ RỊA_ VŨNG TÀU
Bán đất xã XUYÊN MỘC, huyện XUYÊN MỘC, tỉnh BÀ RỊA_ VŨNG TÀU
Bán đất xã XUYÊN MỘC, huyện XUYÊN MỘC, tỉnh BÀ RỊA_ VŨNG TÀU
Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
2.7 tỷ ·370 m2
Bán đất xã XUYÊN MỘC, huyện XUYÊN MỘC, tỉnh BÀ RỊA_VŨNG TÀU
Bán đất xã XUYÊN MỘC, huyện XUYÊN MỘC, tỉnh BÀ RỊA_VŨNG TÀU
Bán đất xã XUYÊN MỘC, huyện XUYÊN MỘC, tỉnh BÀ RỊA_VŨNG TÀU
Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3 tỷ ·500 m2
Bán đất nền Xã PHƯỚC TÂN, XUYÊN MỘC, BÀ RỊA_VŨNG TÀU
Bán đất nền Xã PHƯỚC TÂN, XUYÊN MỘC, BÀ RỊA_VŨNG TÀU
Bán đất nền Xã PHƯỚC TÂN, XUYÊN MỘC, BÀ RỊA_VŨNG TÀU
Hai thửa liền kề.Mỗi thửa 1000m2
Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
2.5 tỷ ·1000 m2