Cơ chế giải quyết tranh chấp

BĐSMINHCHINH.com là nền tảng cung cấp thông tin bất động sản trung gian, giúp kết nối giữa bên bán và bên mua, bên cho thuê và bên thuê, bên sang nhượng và bên nhận sang nhượng mà không tạo ra nội dung mua bán, không tham gia vào bất kỳ hoạt động giao dịch nào giữa các bên.
 
Người đăng tin bất động sản và Người tìm kiếm thông tin bất động sản phải tự thẩm định và chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin cá nhân, thông tin về bất động sản khi tham gia giao dịch. Theo đó, Người đăng tin phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến bất động sản của mình. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong việc cung cấp thông tin về bất động sản đều bị lên án và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
BĐSMINHCHINH.com luôn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người tìm kiếm thông tin bất động sản. Vì vậy, khi có vấn đề phát sinh Người tìm kiếm thông tin bất động sản có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Người đăng tin hoặc thông qua Ban quản trị BĐSMINHCHINH.com để chuyển tiếp đến Người đăng tin trong thời gian sớm nhất. Đồng thời Người đăng tin có trách nhiệm cung cấp các văn bản, giấy tờ chứng thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho BĐSMINHCHINH.com và người có khiếu nại.
 
Trong mọi trường hợp phát sinh dẫn đến khiếu nại, tranh chấp BĐSMINHCHINH.com luôn ưu tiên và hoan nghênh các giải pháp thương lượng và hòa giải giữa các bên. Tuy nhiên nếu sự hòa giải không thành thì các bên có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của mình.
 
Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Người khiếu nại về thông tin bất động sản của Người đăng tin sẽ gửi đến email: info@bdsminhchinh.com hoặc gọi đến hotline: 1800 0088.
 
Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại về thông tin bất động sản và tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc mà có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Người khiếu nại giải quyết vấn đề.
 
Bước 3: BĐSMINHCHINH.com yêu cầu Người khiếu nại và Người đăng tin phải cung cấp đầy đủ thông tin và các chứng từ, nội dung trao đổi giữa hai bên liên quan đến bất động sản phát sinh tranh chấp.
 
Bước 4: Nếu một trong các bên có yêu cầu, BĐSMINHCHINH.com sẽ làm trọng tài phân xử các vấn đề liên quan đến tranh chấp trên tinh thần công bằng, xây dựng, đảm bảo quyền và lợi ích của đôi bên.
 
Bước 5: Trường hợp vụ việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của BĐSMINHCHINH.com thì Người khiếu nại về thông tin bất động sản có quyền đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật.